Cài đặt

App icon

Thương Khung Chi Mộng
Nhà phát hành VNG

QR code

Hệ Thống Phó Bản

Tính Năng Đặc Sắc


V ới cơ chế đặc biệt tạo ra những phó bản trang bị độc đáo, Thương Khung Chi Mộng 3D có nhiều phó bản đa dạng, đáp ứng nhu cầu level càng cao, lực chiến càng mạnh, tăng cấp nhanh cho quý Đấu Giả.

Thương Khung Chi Mộng- Phó Bản
Phó bản Mỏ Tử Thần lv15

Thương Khung Chi Mộng- Phó Bản

Hướng Dẫn

  • Quý Đấu Giả đạt cấp 15, 30, 45 có thể tham gia các chuỗi phó bản, có thể lựa chọn đi cá nhân hoặc tổ đội.
  • Mỗi phó bản đều sẽ mang lại cho quý Đấu Giả những cảm giác khác nhau, từ âm thanh đến hình ảnh lẫn những thử thách riêng.
  • Mỗi ngày, quý Đấu Giả chỉ có thể tham gia mỗi độ khó của phó bản 1 lần.
  • Tham gia phó bản để nhận được trang bị Lam, Tím, Cam thậm chí có thể nhận được trang bị Đỏ theo class nhân vật hiện tại.

Thương Khung Chi Mộng- Phó Bản
Phó bản Tử Tinh Cốc lv30

Thương Khung Chi Mộng- Phó Bản

Thương Khung Chi Mộng- Phó Bản
Phó bản Tái Nhĩ Thản lv45

Thương Khung Chi Mộng- Phó Bản

Thoả thuận sử dụng

Công Ty TNHH Giải Trí Long Đỉnh
Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến số: 06//QĐ-TCTT cấp ngày 26/08/2013 do Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp.