Cài đặt

App icon

Thương Khung Chi Mộng
Nhà phát hành VNG

QR code

Hệ Thống Trang Bị

Tính Năng Đặc Sắc


Khi quý Đấu Giả đạt đến Level 19 sẽ tự động mở hệ thống trang bị, trang bị được chia thành 5 tính năng lớn: Cường hóa, Tinh luyện, Kế thừa, Khảm, Lò Luyện.

Quý Đấu Giả có thể hạ quái ngoài thành, quái Tinh Anh, Boss Thế Giới để nhận được trang bị. Level của quái càng cao, level trang bị rơi ra sẽ càng cao. Ngoài ra, tham gia Huyễn Cảnh, phó bản trang bị, hoạt động gia tộc, và những event khác cũng sẽ nhận được trang bị.

Thuộc Tính Trang Bị

Trang bị có 3 loại thuộc tính: thuộc tính cơ bản, thuộc tính tinh luyện, thuộc tính đính kèm.

Trang bị rớt từ quái thường có xác suất có thuộc tính đính kèm, trang bị rớt từ quái Tinh Anh, Boss Thế Giới chắc chắn sẽ có thuộc tính đính kèm.

Độ Bền & Sửa Trang Bị

  • Sau khi tử vong, trang bị sẽ có xác suất bị giảm độ bền, độ bền bị giảm xuống còn 0 sẽ mất hiệu ứng.
  • Khi trang bị gặp phải hư hỏng, có thể đem đến sửa ở các loại thương nhân, cần tốn vàng để sửa lại trang bị.

Cường Hóa Trang Bị

Level trang bị càng cao, số lần cường hóa sẽ càng nhiều.

Có 2 loại cường hóa: cường hóa thường và cường hóa siêu.

  • Cường hóa thường: cần dùng Đá Cường Hóa để cường hóa, số sao cần cường hóa càng cao, số lượng Đá Cường Hóa cần sẽ càng nhiều, tỷ lệ thành công sẽ càng giảm.

  • Cường hóa siêu: cần dùng Đá Cường Hóa Cao để cường hóa, số sao cần cường hóa càng cao, số lượng Đá Cường Hóa Cao cần sẽ càng nhiều, nhưng tỷ lệ thành công sẽ luôn là 100%.

Thương Khung Chi Mộng - Trang Bị

Tinh Luyện Trang Bị

Level trang bị cao hơn lv30 mới có thể tinh luyện, level trang bị càng cao, thuộc tính tinh luyện tối đa sẽ càng cao.

Tinh luyện trang bị chia làm 2 loại: tinh luyện-thường và tinh luyện-siêu.

  • Tinh luyện-thường: cần dùng Đá Luyện - Thường để tinh luyện, mỗi lần tinh luyện sẽ tăng ngẫu nhiên 1-5 điểm vào một mục thuộc tính.

  • Tinh luyện siêu: cần dùng Đá Luyện - Đỉnh để tinh luyện, mỗi lần tinh luyện sẽ tăng 5 điểm cho tất cả các mục thuộc tính.

Thương Khung Chi Mộng - Trang Bị

Trang Bị Kế Thừa

Có thể chuyển tất cả diểm thuộc tính của trang bị từ cấp thấp lên cấp cao từ cường hóa, khảm, tinh luyện… lên trang bị mới mà không cần tốn kém thêm bất kì khoản nào.

Thương Khung Chi Mộng - Trang Bị

Khảm Ma Hạch

Có thể dùng các loại Ma Hạch khảm lên trên trang bị để gia tăng sức mạnh cho nhân vật.

Ma Hạch chia làm nhiều loại khác nhau và có thể thăng cấp để gia tăng sức mạnh, thăng cấp Ma Hạch cần tiêu hao điểm tinh hoa nguyên tố tương ứng.

Thương Khung Chi Mộng - Trang Bị

Dung Luyện Ma Hạch

Các loại Ma Hạch khác nhau có thể tiến hành dung luyện, sau khi dung luyện sẽ nhận được tinh hoa.

Các loại Ma Hạch khác nhau cũng có thể tiến hành tăng cấp, khi tăng cấp sẽ tốn tinh hoa.

Ma Hạch có thể nhận từ phó bản Nguyên Tố và Mỏ Tử Thần.

Lò Luyện Trang Bị

Dùng nhiều trang bị bỏ vào Lò Luyện để ghép thành trang bị mới, có xác suất nhận được trang bị phẩm chất cao hơn hoặc nhận được nhiều Vàng Khóa.

Thương Khung Chi Mộng - Trang Bị

Thoả thuận sử dụng

Công Ty TNHH Giải Trí Long Đỉnh
Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến số: 06//QĐ-TCTT cấp ngày 26/08/2013 do Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp.