Cài đặt

App icon

Thương Khung Chi Mộng
Nhà phát hành VNG

QR code

Vận Tiêu

Tính Năng Đặc Sắc


Q uý Đấu Giả có thể thông qua Vận Tiêu để nhận được các vật phẩm quý hiếm. Khi vận tiêu, các Đấu Giả sẽ được NPC Nhã Phi ủy thác, hộ tống 1 con Đà Thú mang trên người rất nhiều vật phẩm quý hiếm đến nơi được chỉ định.

Trên đường vận tiêu sẽ đi qua rất nhiều kho hàng, tại đây quý Đấu Giả có thể mang đổi những vật phẩm hiện có thành những vật phẩm có giá trị cao hơn. Giá trị vật phẩm mà Đà Thú vận chuyển càng cao, phần thưởng nhận được sẽ càng hấp dẫn.

  • Lưu ý: Trong quá trình vận tiêu có thể sẽ bị người chơi khác cướp tiêu.

Thương Khung Chi Mộng - Vận Tiêu
Vận Tiêu

Thời Gian Vận Tiêu

  • Mỗi ngày từ 12:30 đến 13:30, 19:00 đến 20:00.
  • Vào 24:00 mỗi ngày, thời gian vận tiêu sẽ được tạo mới số lần vận tiêu của ngày hôm đó. Nếu vào thời gian tạo mới chưa hoàn thành nhiệm vụ vận tiêu, thì số lần vận tiêu sẽ được tính vào số lần của ngày hôm sau.

Phần Thưởng Vận Tiêu

Sau khi nhận nhiệm vụ vận tiêu, có thể chọn những vật phẩm mong muốn, vật phẩm khác nhau sẽ nhận được phần thưởng khác nhau, dùng tính năng mở rộng túi hoặc tạo mới vật phẩm, để bổ sung thêm những vật phẩm mình mong muốn khi đi qua các kho hàng.

Khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng. Khi thăng cấp VIP sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng có giá trị cao hơn.

Cướp Tiêu

Trong quá trình vận tiêu, xe tiêu sẽ có thể bị cướp, một khi xe tiêu bị tấn công, vật phẩm trên người Đà Thú sẽ rơi ra, người cướp tiêu chỉ cần nhấp đôi vào những vật phẩm ấy sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Mỗi người tối đa có thể vận tiêu 3 lần, vượt quá 3 lần, khi xe tiêu bị tấn công, vật phẩm sẽ không bị rơi ra. Chỉ có thể nhặt vật phẩm mà bản thân mình cướp, không thể nhặt vật phẩm của người khác hoặc gia tộc cướp được.

Bảo Hiểm Vận Tiêu

Khi nhận nhiệm vụ vận tiêu, có thể lựa chọn có mua bảo hiểm hay không, khi mua bảo hiểm, nếu bị cướp, vật phẩm sẽ không bị tổn thất. Mỗi lần vận tiêu chỉ cần mua bảo hiểm 1 lần, nếu ban đầu chưa mua bảo hiểm, có thể mua bảo hiểm trong quá trình vận tiêu.

Thương Khung Chi Mộng - Vận Tiêu

Vận Tiêu Thất Bại

Vận tiêu thất bại do những nguyên nhân sau:.

  • Bị ngắt kết nối mạng khi đang vận tiêu sẽ bị xem là vận tiêu thất bại.
  • Hủy nhiệm vụ cũng bị xem là vận tiêu thất bại.
  • Đứng cách quá xa Đà Thú cũng bị xem là vận tiêu thất bại.
  • Vượt quá thời gian giữa các Dịch Trạm với nhau cũng bị xem là vận tiêu thất bại.

Vận tiêu thất bại cũng sẽ bị mất 1 lần vận tiêu đồng thời sẽ nhận được 1 lượng nhỏ phần thưởng.

Thương Khung Chi Mộng - Vận Tiêu

Thương Khung Chi Mộng - Vận Tiêu

Thoả thuận sử dụng

Công Ty TNHH Giải Trí Long Đỉnh
Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến số: 06//QĐ-TCTT cấp ngày 26/08/2013 do Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp.