App icon

Cài đặt

Primary banner
App icon

Thương Khung Chi Mộng
Nhà phát hành VNG

QR code
  • Thuong Khung Chi Mộng - Trailer ingame
  • Thương Khung Chi Mộng 3D - Đấu Sĩ
  • Thương Khung Chi Mộng 3D - Cung Thủ
  • Thương Khung Chi Mộng 3D - Pháp Sư
  • Thương Khung Chi Mộng 3D - Kiếm Sĩ

Thoả thuận sử dụng

Công Ty TNHH Giải Trí Long Đỉnh
Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến số: 06//QĐ-TCTT cấp ngày 26/08/2013 do Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp.