Quay lại danh sách sự kiện

Phiên Bản Mới - Gia Tộc Chiến

Từ

Ngưng Luyện Đấu Khí

Sự kiện  | 


Ngưng Luyện Đấu Khí

Khi dòng chảy đấu khí sôi sục không ngừng trong cơ thể, tiến hành Ngưng Tụ sẽ giúp Đấu Giả có được những cảnh giới sức mạnh mới trong thế giới Thương Khung.

Thương Khung Chi Mộng - Open Beta
Giao diện Ngưng Luyện Đấu Khí

Điều Kiện

  • Đấu Giả đạt đẳng cấp 55 trở lên sẽ mở tính năng Ngưng Luyện Đấu Hồn.

Cách Thức

  • Các tầng Ngưng Luyện sẽ được mở ra dựa vào các thành Đấu Khí.
  • Việc Ngưng Luyện sẽ tốn điểm Đấu Khí và có thể thất bại.
  • Ngưng Luyện thành công sẽ tăng thuộc tính nhất định.
Thoả thuận sử dụng

Công Ty TNHH Giải Trí Long Đỉnh
Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến số: 06//QĐ-TCTT cấp ngày 26/08/2013 do Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp.