Quay lại danh sách sự kiện

Phiên Bản Mới - Gia Tộc Chiến

Từ

Thần Võ

Sự kiện  | 


Thần Võ

Những thần binh được kết tinh từ các nguyên tố thần linh rải rác trong Đấu Khí Đại Lục, chúng tỏa ra thứ ánh sáng diệu kỳ, cùng sức mạnh vô biên với khả năng xoay chuyển đất trời.

Thương Khung Chi Mộng - Open Beta
Giao diện Thần Võ

Điều Kiện

  • Đấu Giả đạt đẳng cấp 53 trở lên sẽ mở tính năng Thần Võ.

Cách Thức

  • Mở tính năng Thần Võ sẽ nhận ngay Thần Võ cơ bản.
  • Tham gia các hoạt động Đấu Giá để nhận Mảnh Thần Võ Cao Cấp (Ở vị trí 2,3,4).
  • Việc gia tăng sức mạnh Thần Võ gồm 2 hướng:
    • Tốn Thần Võ Đơn để tăng Bậc Thần Võ, đạt bậc nhất định sẽ mở khóa hiệu ứng Thần Võ ra ngoài (phát sáng)
    • Tốn Mảnh Rèn tăng cấp Rèn Thần Võ, việc rèn sẽ tăng thuộc tính Thần Võ. Lưu ý: Cấp Rèn sẽ bằng với cấp của nhân vật.

Thương Khung Chi Mộng - Open Beta
Hiệu ứng Thần Võ hiển thị bên ngoài nhân vật

Thoả thuận sử dụng

Công Ty TNHH Giải Trí Long Đỉnh
Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến số: 06//QĐ-TCTT cấp ngày 26/08/2013 do Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp.