• Trong game  | 

  09:00 - 03/08 Khai Mở Máy Chủ Phượng Thanh Nhi

 • Trong game  | 

  Phiên Bản Mới - Gia Tộc Chiến

 • Trong game  | 

  09:00 - 08/07 Khai Mở Máy Chủ Thư Vân

 • Trong game  | 

  Đạt Top Level - Nhận Quà Cực Chất

 • Trong game  | 

  09:00 - 18/05 Khai Mở Máy Chủ Tuyết Y

 • Trong game  | 

  09:00 - 11/05 Khai Mở Máy Chủ Tử Nghiên

 • Trong game  | 

  09:00 - 20/04 Khai Mở Máy Chủ Băng Dực

 • Trong game  | 

  09:00 - 13/04 Khai Mở Máy Chủ Cốt Dực

 • Trong game  | 

  09:00 - 06/04 Khai Mở Máy Chủ Thiên Nhạn

 • Trong game  | 

  18:00 - 01/04 Khai Mở Máy Chủ Yêu Hoàng