Cài đặt

App icon

Thương Khung Chi Mộng
Nhà phát hành VNG

QR code

Bài Dự Thi Gia Tộc Trong Tôi: Đế Vương [S13 - Thiên Hoàng]

Tin tức  | 


Máy chủ: S13 – THIÊN HOÀNG.

Gia tộc: Đế Vương.

Gia tộc gồm 37 thành viên, mỗi anh em mỗi một vùng miền. Nhưng vào gia tộc anh em rất hòa đồng, chơi vơi nhau rất vui vẻ và đoàn kết.

Một số hình ảnh từ tộc Đế Vương:

Thoả thuận sử dụng

Công Ty TNHH Giải Trí Long Đỉnh
Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến số: 06//QĐ-TCTT cấp ngày 26/08/2013 do Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp.