Cài đặt

App icon

Thương Khung Chi Mộng
Nhà phát hành VNG

QR code

Tính Năng Mới - Thành Tựu

Tin tức  | 


Điều Kiện

  • Quý Đấu Giả đạt cấp 30 trở lên.

Tiến Hành

  • Tại giao diện Thành Tựu sẽ xuất hiện các mục tiêu nhiệm vụ.
  • Đạt các mục tiêu sẽ nhận được Kim Cương Khóa và điểm Thành Tựu (Điểm thành tựu sẽ được sử dụng trong phiên bản mới).
  • Tại giao diện Huy Chương bao gồm một số nhiệm vụ, khai mở Huy Chương sẽ tăng thuộc tính cho nhân vật.


Giao diện Thành Tựu


Giao diện Huy Chương


Các mục tiêu Huy Chương

Thoả thuận sử dụng

Công Ty TNHH Giải Trí Long Đỉnh
Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến số: 06//QĐ-TCTT cấp ngày 26/08/2013 do Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp.