Cài đặt

App icon

Thương Khung Chi Mộng
Nhà phát hành VNG

QR code

Tính Năng Nổi Bật Dị Hỏa

Tin tức  | Dị Hỏa là một trong những tính năng nổi bật trong Thương Khung Chi Mộng. Hệ thống Dị Hỏa sẽ xuất hiện khi các Đấu Giả đạt cấp 50 trở lên.


Tăng trưởng Dị Hỏa

Dị Hỏa là một trong những tính năng tăng lực chiến hàng đầu trong game. Các Đấu Giả sử dụng những vật phẩm Dị Hỏa lam, Dị Hỏa lục, Dị Hỏa tím, Dị Hỏa cam để tăng cấp Dị Hỏa nhân vật. Ở mỗi cấp độ Dị Hỏa sẽ yêu cầu số lượng Dị Hỏa khác nhau.

Các Đấu Giả có thể kiếm những viên Đá Nạp Linh để đổi thành Dị Hỏa ở các nhiệm vụ phó bản hàng ngày như Đào Vàng, Tâm Tháp…

Trưởng thành Dị Hỏa được chia làm 2 tầng.

  • Tầng 1: Tiến Hóa cơ bản – Mỗi lần Dị Hỏa tăng một cấp những thuộc tính cơ bản sẽ tăng lên.
  • Tầng 2: Dị Hỏa Đột Biến – Khi những tiến hóa cơ bản đã hoàn thành, hệ thống sẽ khởi động “Dị Hỏa đột biến”.


Dị Hỏa đột biến

Sau khi mệnh Dị Hỏa bị đột biến sẽ phát triển thành 3 hướng: Cuồng nộ, Kiên Nhẫn, Duệ Trí. Mỗi đường phát triển đều sẽ tăng thuộc tính cơ bản của Dị Hỏa.

Sau mỗi lần tăng cấp, hình thái đều biến đổi, ngọn lửa sẽ phát triển to và mạnh mẽ hơn. Dị Hỏa đạt cấp nhất định sẽ có những kỹ năng đặc biệt kèm theo.


Kỹ năng đặc biệt

Thoả thuận sử dụng

Công Ty TNHH Giải Trí Long Đỉnh
Địa chỉ: Tầng 3, số 76 Trần Đại Nghĩa, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi trực tuyến số: 06//QĐ-TCTT cấp ngày 26/08/2013 do Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp.